Ⴂადაიტვირტეთ აქედან და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე კლავიატურის გაწყობა ასომთავრულ–მხედრული ასოების დასაბეჭდად: https://yadi.sk/d/Xi2kMHpLkKC9T. Ⴂადაიტვირთეთ აქედან შრიფტები და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე: https://yadi.sk/d/JF-vzB4wkKCFj. Ⴒექსტში გამოჩნდება ასომთავრული და ნუსხური ასოები. Ⴈხმარეთ წერის დროს ასომთავრულები ორთოგრაფიული დანიშნულებით — ახალი წინადადების დასაწყისში, საკუთარ და პირად სახელებში, აბრევიატურებში.

ლევან ჭილაშვილი. წინაქრისტიანული ხანის ქართული წარწერა ნეკრესიდან


Ⴊევან Ⴝილაშვილი. Ⴜინაქრისტიანული ხანის ქართული წარწერა Ⴌეკრესიდან // Ⴕართველოლოგი. — № 7. — 2000. — Ⴂვ. 7–8.


Ⴄს წარწერა აღმოჩენილია Ⴌეკრესში 1999 წ. Ⴋის წასაკითხად და გასაგებად აუცილებელი არ არის მკითხველი იყოს მეცნიერი. Ⴒექსტი გასაგებია თანამედროვე რიგითი (ასომთავრულის მცოდნე) ქართველისთვის. Ⴈმის გაგება, რომ ამ წარწერას არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანობასთან, აკადემიკოსობა არ სჭირდება.

Ⴜარწერა ამოკვეთილია 1-3 სს. ცეცხლისთაყვანისმცემლის საფლავის ქვაზე.

  

0 коммент.:

Отправить комментарий